Reklamy pište TU

shy-1.gif picture by sadistic_vampChceš být SB?KLIK shy-1.gif picture by sadistic_vamp - POZASTAVENO

Pokracovani Warcraftu

5. ledna 2008 v 11:13 |  Pc hry
584: Prince Llane převzal vládu v Azerothu jako jeho nový král. Stínový Koncil si uvědomuje, že Horda potřebuje nového vůdce, který by stmelil klany Orků (a který by dal Gul'danovi ještě větší moc) a jmenuje Blackhanda Ničitele Náčelníkem Hordy.
593: Aegwyn cítí Sargerasův vliv na jejího syna Medivha. Avšak je poražena mágem, který ji vypudí z Karazhanu. Aegwyn proto informuje krále Llana o Medivhových temných silách a jeho roli při vstupu Orků do Azerothu. Armády Azerothu jsou mobilizovány pro nevyhnutelnou válku s Hordou.
Králi Terenasovi z Lordaeronu se narodil princ Arthas.
Narodil se Thrall, syn Durotanův.
594: Mág Khadgar je vyslán radou Kirin Tor do Medivhovy věže v Karazhanu, aby zde sloužil jako Medivhův učenec a zároveň špion pro Dalaran. Durotan, náčelník kmene Frostwolf se tajně sešel s Orgrimem Doomhammerem, aby s ním projednal vzájemné obavy z Gul'danovy moci nad Hordou. Po tomto setkání vysílá Gul'dan své zabijáky, aby se navždy zbavili Durotana a jeho ženy Draky. Jejich malý syn Thrall zůstává ležet vedle mrtvých těl svých rodičů ponechán napospas divočině. Lovecká skupina Lidí vedená Aedelasem Blackmoorem nalézá malého Thralla a vrací se s ním do vězeňské pevnosti Durnholde. Blackmor začíná vychovávat Thralla jako svého osobního otroka a gladiátora. Narodila se Jaina Proudmoore.
WARCRAFT: ORCS AND HUMANS
598: Medivh byl zabit svým nejlepším přítelem, Lordem Lotharem a vlastním žákem, Khadgarem. Gul'dan, který byl v době mágovy smrti s Medivhem duševně spojen upadl do katakonického stavu. Bez jeho vedení je Blackhand naprosto bezradný a je neprodleně svržen Orgrimem Doomhammerem. Půl-Ork Garona zavraždila krále Llana a pevnost Stormwind propadla Hordě.
Budoucí reinkarnace Medivha se vrátila do Karazhanu, aby ze své věže vysála všechnu magickou energii. Medivh plánoval použít tuto energii pro boj s Plamennou Legií, jakmile se vrátí. Když svůj úkol splnil, vrátil se do roku 617 a započal plány pro boj s Legií. Po pěti vyčerpávajících letech nakonec Horda dobyla národy Azerothu a Khaz Modanu a přijala horu Blackrock Spire jako svou základnu pro budoucí nájezdy. Lord Lothar vede exodus uprchlíků z Azerothu do severních království Lordaeronu. Jakmile se tam dostane, snaží se vůdce sedmi národů Lidí přesvědčit, aby se spojili ve zbrani proti Hordě. Rozdělené národy bývalé Arahorianské říše se znovu spojují do takzvané Lordaeronské Aliance.
WARCRAFT II: TIDES OF DARKNESS
599: Náčelník Hordy, Orgrim Doomhammer vysílá mocnou flotilu, která má za úkol napadnout břehy Lordaeronu. Nezastavitelná Horda si protlačila cestu do samotného srdce Lordaeronu a uspěla při zničení prastaré domoviny Vysokých Elfů - Quel'Thalasu. Síly Aliance zatlačily Hordu zpět na jih do Azerothu, ale při při obléhání pevnosti Blackrock Spire je zabit velitel aliančních vojsk Lord Lothar. Rozlíceni smrtí svého vůdce zaútočili vojáci lidí s novou silou a srovnali pevnost se zemí. Nakonec zatlačili Hordu zpátky na práh Temného Portálu. Temný Portál byl zničen a Horda poražena.
Nekros Skullcrusher použil artefakt Duši Démona a uvěznil s jeho pomocí dračí královnu Alexstraszu, její letka rudých draků od té doby musela poslouchat příkazy Hordy. 600: Zbytky Orčích klanů jsou pochytány a umístěny do internačních táborů postavených Aliancí.
WARCRAFT: DEN DRAKA
601: Nekros, černokněžník a vládce kmene Dragonmaw pokračuje ve využívání zajaté dračí královny Alexstraszy k útokům na pozice Lidí ze své pevnosti Grim Batol. Nekros si nad rudou dračicí udržuje kontrolu díky artefaktu známému jako Duše Démona. Dalaranská rada mágů, Kirin Tor využije veškeré úsilí k vyslání zvláštního oddílu bojovníků vedeného mágem Rhoninem. Jejich úkolem je zničit Duši Démona, osvobodit dračí královnu a zastavit Nekrosovu hrozbu. Mág Rhonin spolu s Elfí Rangerkou Vereesou a Trpaslíkem Falstadem uspějí nejen ve zničení Duše Démona a hrozby Orků, také se jim ale podaří zhatit plány Deathwingovi, který doufá, že se mu podaří získat Duši Démona pro sebe, porazit ostatní draky a podrobit si celý Azeroth.
WARCRAFT II: BEYOND THE DARK PORTAL
601: Starý šaman Orků, Ner'zhul shromáždil několik svobodných klanů v Draenoru a chystá se otevřít další Temné Portály. Než se tak stane, musí ale získat některé artefakty, které jsou v držení Lidí v Azerothu. Vydává tedy svým pohůnkům rozkaz, najít tyto artefaky a vrátit se s nimi zpět do Draenoru. Aliance se obává, že Orkové opět chystají invazi do Azerothu, proto je Portálem do Draenoru vyslána zvláštní výprava vedená čarodějem Khadgarem. Jejím úkolem je zastavit Ner'zhulovy plány, ať už jsou jakékoliv. Dvě armády si klestily cestu Draenorem po několik měsíců. Posílen mocí ukradených magických artefaktů, otvírá Ner'zhul v Draenoru řadu Portálů. Než však jimi může projít, z Portálů začne proudit divoká energie a začne celý Draenor trhat na kusy. Hrdinové Aliance se rozhodnou zničit Portál do Azerothu, aby stejný osud nepostihl i jejich domovinu. Jsou přitom smířeni s tím, že se nemohou vrátit Portálem do Azerothu a zůstanou v rozpadajícím se Draenoru uvězněni navždy. Zatracná země Draenor se roztrhal na kusy a zanechal po sobě jen trosky později známé jako Outland.
Ner'zhul a členové klanu Shadowmoon jsou zajati Kil'jaedenovými jednotkami, když se pokouší uniknout z rozpadajícího se Draenoru a vstoupí nově vybudovaným Portálem do Spletitého Podsvětí. Transformuje Ner'zhula do nehmotného Krále Lichů, uvězněného v ledovém kvádru, který umístí do středu ledového kontinentu Northrendu. Ner'zhulovi čarodějové jsou roztrháni na kusy a opět oživeni v podobě Lichů, připoutaných k jeho železné vůli.
602: Aliance se pomalu obnovuje a otvírá mnoho internačních táborů pro zajaté Orky po celém Lordaeronu. Pouze několik málo roztroušených kmenů stále uniká hněvu Aliance a skrývá se kdesi v divočině.
611-615: Válka s pavouky: Ner'zhulovi nemrtví nohsledi se stále snaží uchránit své Northrendské základny před útoky zvláštních humanoidních pavouků z tajemného podzemního království Azjol-Nerub. Po dlouhé válce se Králi Lichů nakonec podaří Nerubiany zničit, když na ně strhne stropy jejich vlastních pevností. V tuto chvíli je Král Lichů konečně jediným vládcem ledového kontinentu.
WARCRAFT: VLÁDCE KLANŮ
615: Mladý Ork Thrall, vychovaný jako otrok a gladiátor uniká ze zajetí v pevnosti Durnholde a vydává se na cestu za nalezením svého ukradeného dědictví. Thrallovi se nakonec daří sjednotit několik unikajících Orčích klanů a v jejich čele vede vzpouru, která má za cíl osvobodit zbylé Orky z jejich vězení v internačních táborech.
616: S hrozbou nové Hordy se začínají národy Aliance dohadovat, jak nejlépe vzniklou situaci řešit. Napětí mezi jednotlivými zeměmi se stupňuje. Thrall se stává novým náčelníkem Hordy a pomáhá svému lidu obnovovat zašlé šamanistické tradice. Znovuobnovená Horda konečně začíná ztrácet démonické prokletí Plamenné Legie. Občanské nepokoje zuří ve všech národech Aliance, jak se objevuje nová hrozba - a Plamenná Legie se opět vrací...
WARCRAFT III: REIGN OF CHAOS
617: Thrall je přilákán tajemným prorokem, který ho přesvědčí, aby zavedl svou Hordu přes moře na západ - do zemí Kalimdoru. Prorok cestuje do Lordaeronu, kde se ke stejnému kroku snaží přesvědčit krále Terenase. Varuje ho před nákazou Nemrtvých a příchodem Legie, ale král odmítne jakkoli jednat, přičemž stále považuje vnitřní problémy Aliance za mnohem důležitější. Král Lichů, Ner'zhul začíná s nákazou území Lidí. Vznešený paladin a lordaeronský princ, Arthas podléhá Ner'zhulově vůli ve chvíli, kdy převezme kletbu runového meče - Mrazivého Smutku. Zbaven vlastní vůle, zabíjí mladý Rytíř Smrti svého otce, krále Terenase a nechává Lordaeron plně podlehnout Nemrtvým. Armáda Nemrtvých vyhladila království Vysokých Elfů, Quel'Thalas a jeho hlavní město Silvermoon. Na vrcholku nad Dalaranem vyvolal Lich Kel'Thuzad démona Archimonda a umožnil mu vstup do světa Azerothu. Sargerasův velitel Archimonde neváhal a srovnal magickou baštu Dalaranu se zemí, jako varování před unáhleným využíváním démonických kouzel. Dobytím Lordaeronu a Quel'Thalasu Plamenná Legie zahájila invazi do Azerothu, cestou zmasakrovala každého, kdo ještě tyto zatracené země obýval.
V Kalimdoru se Horda rozdělila. Částo Orků následovala Thralla a proroka, zatímco druhá část pod velením Groma Hellscreama a jeho kmene Warsong připravovala nové ležení Orků. Ti si ale svou nepozorností znepřátelili Temné Elfy, když začali nevědomky znesvěcovat jejich Ashenvalské háje. Klan Groma Hellscreama se padl do zákeřné léčky démonů Mannorotha a Tichondria a nechali se jejich magií donutit k tomu, aby zabili poloboha Temných Elfů, Cenaria, který byl jedním z prastarých ochránců Ashenvalského lesa a Stromu Světa. Jaina Proudmoore unikla se svými lidmi z rozbořených ruin Lordaeronu a v Kalimdoru se spojila s Thrallem, aby mu pomohla vymanit jeho přítele Groma Hellscreama z Mannorothova krvavého prokletí. Grom Hellscream padl v boji s démonem Mannorothem. Avšak před smrtí se mu podařilo zasadit démonovi smrtelný úder a jeho zabitím osvobod sebe i všechny své bratry z prokletí Plamenné Legie. Plamenná Legie pokračovala v invazi v Kalimdorském Ashenvalu, doufala přitom ve zničení rasy Temných Elfů a pohlcení obrovské moci obřího stromu Nordrassilu.
Tyrande Whisperwind uvolnila Illidana z jeho vězení. Illidan je ale zmanipulován Arthasem a Králem Lichů k ukradení Gul'danovy lebky, která ho přemění na hybrida mezi Temným Elfem a démonem. Furion vyhnal svého nevypočitatelného bratra z Kalimdoru a Illidan rozzlobeně odchází. Vůdci Temných Elfů, Furion Stormrage a Tyrande Whisperwind, povolali veškerou magickou zuřivost Kalimdoru, zatímco Thrall a Jaina Proudmoore zadržovali Archimondův postup k hoře Hyjal. Když si Archimonde nakonec proklestil cestu až k samotnému Nordrassilu a chystal se ho vysát, zatroubil Furion na Cenariův roh a povolal proti démonovi kombinované síly kouzelníků a samotné přírody Kalimdoru. Ukázalo se, že prorokem, který napomáhal zničení démona nebyl nikdo jiný než Medivh, kouzelník, který kdysi sám otevřel Orkům Temný Portál. Nyní se vrátil, aby dokončil svou práci Strážce Azerothu. Pod pláštěm dozoru nad Lidmi, Orky a Temnými Elfy, spojil tyto rasy v konečném příměří. A svět Azerothu se opět začal pomalu léčit z otřesu...
WARCRAFT III: THE FROZEN THRONE
618: Orkové, kteří se usadili v Barrens jižního Kalimdoru založili nový národ Durotar. Jeho hlavním sídlem se stalo město Orgrimmar, pojmenované po bývalém náčelníkovi Hordy, Orgrimu Doomhammerovi. Jaina Proudmoore a Lidé, kteří přežili události v Lordaeronu se také usadili v Kalimdoru a vystavěli citadelu na ostrově Theramore.
Zbylí Vysocí Elfové z Quel'Thalasu, kteří při invazi Legie ztratili svůj domov se vydali na osamělou cestu za pomstou a spravedlností. Přísahali pomstu všem Nemrtvým a Plamenné Legii. Jako symbol svých nových ideálů si začali říkat "Krvaví Elfové". Arthas začíná mít podivné vidiny Ner'zhulova Ledového Trůnu v Northrendu. Král Lichů mu v těchto vizích přikazuje vrátit se okamžitě na ledový kontinent.
Kil'jaeden se zjevil Illidanovi a nařídil mu zničit Ledový Trůn, protože se obává, že se ho Král Lichů pokusí zradit. Ještě k tomu Illidan vyzvedne ze dna oceánu zapomenutou spící rasu plazovitých tvorů, Nagů a vydá se s nimi na Broken Isles. Nagové jsou potomky urozených služebníků královny Temných Elfů, Azshary a jsou proto zavázáni Illidanovi a jeho věci. Illidan vyhledá legendární Sargerasovu hrobku a uvnitř najde mocný démonický artefakt známý jako Sargerasovo Oko. Zmocní se ho chystá se s jeho pomocí zničit jednou provždy Ledový Trůn. Odchází do rozbořeného města Dalaranu, odkud by mohl Oko použít a obejít tak Pohromu Nemrtvých. Bohužel byl jeho plán zhacen, když Malfurion s Tyrande, následování dozorkyní Maiev Shadowsong, zničí Oko ještě před dokončením kouzla. Když si Illidan uvědomil, že již nemůže Krále Lichů zničit na dálku, rozhodl se opustit Azeroth. Otevřel dimenzionální bránu a utekl skrz ní do Outlandu. Furion a Tyrande se vrátili do svého rodného Kalimdoru, ale Maiev pohlcená hněvem následovala zrádce portálem. Illidan se později vydal do Northrendu, ale narazil v zde na Arthase a v boji mu podlehl. Princ Arthas věnoval Králi Lichů nové tělo a duševně se s ním spojil.
Tady máme vlajky
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama